درباره ما

گروه اقتصادی روتا به عنوان یک موسسه مطالعات اقتصادی کار تجاری خودرا از سال 1397 در جزیره کیش آغاز نمود از جمله فعالیت های این گروه می توان به ؛

- مطالعات اقتصادی

- امور هیئت های تجاری

- برگزاری رویدادهای موثر در توسعه صادرات

و مشاوره توسعه کسب و کار اشاره کرد .