ROYDAD TEJARAT ARMANI KISH - ROTA

گروه رویداد تجارت آرمانی کیش (روتا)

هدف ما ارتقای فرآیند های تجاری خواهد بود ، با تخصص ، صداقت و تعهد

مشاوره سرمایه گذاری و بهبود کسب و کار

شروع کنید

رویدادهای ما